491/1 Trường Chinh, P. 14, Q. Tân Bình, TP.HCM
0867 12 6789
Công Ty Mua Bán Nợ Hùng Vương

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Của Bảo Vệ & Mua Bán Nợ Hùng Vương

•    Mục đích và phạm vi thu thập thông tin Thông tin thu thập từ khách hàng: o    Thông tin định danh, chẳng hạn như là tên, giới tính, hình ảnh cá nhân, và ngày tháng năm sinh; o    Thông tin liên lạc, chẳng hạn như địa chỉ xuất hóa đơn, địa chỉ giao hàng, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại; o    Thông tin tài khoản, chẳng hạn như chi tiết tài khoản ngân hàng, sao kê tài khoản, thông tin thẻ tín dụng và thông tin thanh toán (những dữ liệu tài khoản này có thể được thu thập trực tiếp bởi các bên liên kết và/hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán); o    Thông tin giao dịch, chẳng hạn như thông tin về đơn đặt hàng và thanh toán, và các thông tin khác của sản phẩm và các Dịch Vụ liên quan đến Khách hàng; o    Thông tin kỹ thuật, chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet (IP), dữ liệu đăng nhập của Quý vị, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và địa điểm, các loại và phiên bản của phần mềm bổ trợ (plug-in) trình duyệt, hệ điều hành, nhận dạng thiết bị di động quốc tế, mã định danh thiết bị, IMEI, địa chỉ MAC, cookies (nếu được áp dụng) và các thông tin và công nghệ khác trên thiết bị mà Khách hàng sử dụng để truy cập Hungvuong.info; o    Thông tin trong hồ sơ, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu của Khách hàng, đơn đặt hàng liên quan đến khách hàng, sở thích, lựa chọn ưu tiên, phản ánh và phản hồi khảo sát của khách hàng; o    Thông tin sử dụng, chẳng hạn như thông tin về cách thức Khách hàng sử dụng dịch vụ, sản phẩm trên Hungvuong.info bao gồm thời gian truy cập, các mục và dữ liệu được tìm kiếm, bao gồm số lần và ngày truy cập và các số liệu thống kê tương tự khác; o    Thông tin tiếp thị và truyền thông, chẳng hạn như sự ưu tiên của Khách hàng khi tiếp nhận thông tin tiếp thị, quảng cáo từ Hungvuong.info và các bên thứ ba, các ưu tiên về trao đổi thông tin của khách hàng và cuộc trò chuyện, thư điện tử và lịch sử cuộc gọi của khách hàng trên Hungvuong.info hoặc với bên thứ ba cung cấp dịch vụ khách hàng; và o    Thông tin bổ sung Hungvuong.info có thể yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu để thẩm định nhận dạng (chẳng hạn như bản sao giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, chứng minh nhân dân do cơ quan chức năng cấp) hoặc nếu Hungvuong.info tin rằng Khách hàng đang vi phạm Chính Sách Bảo Mật hoặc Quý chế hoạt động của chúng tôi. Thông tin thu thập từ thương nhân: o    Thông tin Thương nhân cung cấp sản phẩm trên sàn: Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác. o    Thông tin tài khoản, chẳng hạn như chi tiết tài khoản ngân hàng, sao kê tài khoản, thông tin thẻ tín dụng và thông tin thanh toán (những dữ liệu tài khoản này có thể được thu thập trực tiếp bởi các bên liên kết và/hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán; o    Thông tin giao dịch, chẳng hạn như thông tin về đơn đặt hàng và thanh toán, cũng như các thông tin khác về các sản phẩm và các Dịch Vụ liên quan đến Thương nhân; Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Hungvuong.info về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Hungvuong.info trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Hungvuong.info tại http://Hungvuong.info Hungvuong.info không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào Hungvuong.info từ các website khác không phải là website chính thức của Hungvuong.info •    Phạm vi sử dụng thông tin: Công ty Công Ty Bảo Vệ & Mua Bán Nợ Hùng Vương sử dụng thông tin Khách Hàng cung cấp để: o    Cung cấp các dịch vụ đến Khách Hàng; o    Quản lý tài khoản của khách hàng; o    Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách Hàng và Sàn giao dịch TMĐT Hungvuong.info; o    Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản Thành viên của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng; o    Để trả lời các thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp Khách hàng; o    Để thống kê và nghiên cứu cho các yêu cầu báo cáo nội bộ và báo cáo theo yêu cầu pháp luật và/hoặc yêu cầu lưu trữ hồ sơ; o    Lưu trữ, lưu giữ trên máy chủ, sao lưu dữ liệu cá nhân của Khách hàng; o    Để xác định khách truy cập trên Hungvuong.info; o    Thực hiện các cuộc khảo sát; o    Để tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động; o    Để cải tiến dịch vụ hiện tại của Hungvuong.info; o    Liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt; o    Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Hungvuong.info có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Khách Hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Khách Hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách Hàng tham gia vào Hungvuong.info. Công ty Công Ty Bảo Vệ & Mua Bán Nợ Hùng Vương sử dụng thông tin Thương nhân cung cấp để: o    Cung cấp các dịch vụ đến Thương nhân; o    Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thương nhân và Sàn giao dịch TMĐT Hungvuong.info; o    Để trả lời các thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp Thương nhân; o    Để xác minh các thông tin mà Thương nhân cung cấp cho Hungvuong.info; o    Để hiển thị tên, tên người dùng hoặc hồ sơ của Thương nhân trên Hungvuong.info; o    Để xác minh các giao dịch tài chính; o    Để giúp chúng tôi thực hiện hoạt động tiếp thị và quảng cáo; o    Để thống kê và nghiên cứu cho các yêu cầu báo cáo nội bộ và theo yêu cầu pháp luật và/hoặc yêu cầu lưu trữ hồ sơ; o    Lưu trữ, lưu giữ trên máy chủ, sao lưu dữ liệu cá nhân của Thương nhân; o    Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; o    Để xử lý mọi khiếu nại, phản hồi, hành động thực thi pháp luật và yêu cầu tháo gỡ đối với bất kỳ nội dung nào Thương nhân đã tải lên Hungvuong.info; o    Phân tích, nghiên cứu, hoạt động kinh doanh và phát triển o    Để cải tiến dịch vụ hiện tại của Hungvuong.info; •    Thời gian lưu trữ thông tin: Dữ liệu cá nhân của Khách Hàng có thể được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách Hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong thời gian lưu trữ, thông tin cá nhân Khách Hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Sàn giao dịch TMĐT Hungvuong.info. •    Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin Khách Hàng: Hungvuong.info không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Hungvuong.info cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác thanh toán,…), hoặc các trường hợp được nêu tại mục (*) dưới đây. Ngoài các trường hợp nêu trên, Hungvuong.info sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng  khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Hungvuong.info cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng. (*) Hungvuong.info có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau: Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Hungvuong.info có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Hungvuong.info hoặc bên thứ ba được Hungvuong.info ủy quyền tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Hungvuong.info sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào. Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc Khách Hàng với Hungvuong.info: Hungvuong.info có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Hungvuong.info. Việc chia sẻ này giúp Hungvuong.info có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Khách Hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp các liên kết của Công ty Công Ty Bảo Vệ & Mua Bán Nợ Hùng Vương được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này. Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Công ty Công Ty Bảo Vệ & Mua Bán Nợ Hùng Vương: Hungvuong.info có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và Thương nhân để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ Khách Hàng. Hungvuong.info cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng. Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Hungvuong.info sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của Khách Hàng với công cụ Google Analytics…) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi Khách Hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google. Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Hungvuong.info có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Hungvuong.info sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này. •    Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình: Công Ty Bảo Vệ & Mua Bán Nợ Hùng Vương – Dịch Vụ Mua Bán Nợ – Bảo Vệ – Vệ Sĩ Tên tiếng anh : HUNG VUONG DEBT BUYING AND SECURITY COMPANY LIMITED Mã số doanh nghiệp: 0316688350 Địa chỉ trụ sở chính: 491/1 Trường Chinh, P. 14, Q. Tân Bình, TP.HCM Điện thoại: 0867 12 6789 – 094 161 1234 Website: https://hungvuong.info/ Email: ceo@hungvuong.info •    Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin: Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân và chỉnh sửa thông tin hoặc yêu cầu Sàn giao dịch TMĐT Hungvuong.info thực hiện việc này. •    Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch TMĐT Hungvuong.info. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Hungvuong.info sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Khách hàng gửi khiếu nại tại địa chỉ: Công Ty Bảo Vệ & Mua Bán Nợ Hùng Vương – Dịch Vụ Mua Bán Nợ – Bảo Vệ – Vệ Sĩ cong-ty-bao-ve-mua-ban-no-hung-vuong Tên tiếng anh : HUNG VUONG DEBT BUYING AND SECURITY COMPANY LIMITED Mã số doanh nghiệp: 0316688350 Địa chỉ trụ sở chính: 491/1 Trường Chinh, P. 14, Q. Tân Bình, TP.HCM Điện thoại: 0867 12 6789 – 094 161 1234 Website: https://hungvuong.info/ Email: ceo@hungvuong.info
0867 12 6789